/vsch/flexmark-java[edit]
Copy Badge: HTML Markdown

class IPositionBase

class IPositionBase
constructor IPositionBase(parent,index,anchor)
method add(element)
method add(offset,element)
method addAll(elements)
method addAll(offset,elements)
method append(element)
O
method backwards()
O
method deleted(index,count)
O
method detachListener()
O
method equals(o)
O
method forwards()
O
method get()
O
method get(offset)
O
method getAnchor()
O
method getIndex(offset)
O
method getIndex()
O
method getOrNull()
O
method getOrNull(offset)
method getOrNull(offset,elementClass)
method getOrNull(elementClass)
O
method getPosition(offset)
O
method hasNext()
O
method hasPrevious()
O
method hashCode()
method indexOf(offset,predicate)
method indexOf(offset,o)
method indexOf(predicate)
method indexOf(o)
O
method inserted(index,count)
O
method invalidate()
O
method isDetached()
O
method isEmpty()
O
method isValid()
O
method isValidElement()
O
method isValidIndex()
method lastIndexOf(offset,o)
method lastIndexOf(predicate)
method lastIndexOf(o)
method lastIndexOf(offset,predicate)
O
method maxOffset()
O
method minOffset()
O
method next()
O
method nextForwards()
O
method nextIndex()
O
method nextOrNull()
O
method previous()
O
method previousBackwards()
O
method previousIndex()
O
method previousOrNull()
O
method remove(startOffset,endOffset)
O
method remove()
O
method remove(offset)
method set(offset,element)
method set(element)
O
method setDetached()
method setIndex(i,isValid)
O
method size()
method toString()
O
method unframed()
method validateDetached()
method validateIndex(index,offset)
method validateOffset(offset)
method validateWithElementIndex(index,offset)
method validateWithIndex(index,offset)
O
method withAnchor(anchor)
Anchor position effect on insert/delete, {@link IPosition#isValid()}, {...
throw if offset is out list index range
throw if not valid or index is out list index range of element indices
throw if not valid or index is out list index range