Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.ast / Block

abstract class Block

Class fields and methodsA
abstract class Block
constructor Block(blockContent)
constructor Block(chars,lineSegments)
constructor Block(lineSegments)
constructor Block()
constructor Block(chars)
O
method getParent()
O
method setParent(parent)