Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.ast / ReferencingNode

interface ReferencingNode

Class fields and methods
interface ReferencingNode
A
method getReference()
A
method getReferenceNode(repository)
A
method getReferenceNode(document)
A
method isDefined()