Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.collection / IndexedItemBitSetMap

class IndexedItemBitSetMap

Class fields and methods
class IndexedItemBitSetMap
constructor IndexedItemBitSetMap(computable)
constructor IndexedItemBitSetMap(computable,capacity)
method addSetItem(set,item)
method containsSetItem(set,item)
method getComputable()
method mapKey(key)
O
method newSet()
method removeSetItem(set,item)