Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.data / DataNotNullValueFactory

interface DataNotNullValueFactory

Class fields and methods
interface DataNotNullValueFactory
OA
method apply(dataHolder)