Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.data / DataNotNullValueNullableFactory

interface DataNotNullValueNullableFactory

Class fields and methods
interface DataNotNullValueNullableFactory
OA
method apply(dataHolder)