Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.format / CharWidthProvider

interface CharWidthProvider

Class fields and methods
interface CharWidthProvider
A
method getCharWidth(c)
A
method getSpaceWidth()
method getStringWidth(chars)
method getStringWidth(chars,zeroWidthChars)