Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.html / AttributeImpl

class AttributeImpl

Class fields and methods
class AttributeImpl
constructor AttributeImpl(name,value,valueListDelimiter,valueNameDelimiter)
O
method containsValue(value)
method equals(o)
O
method getName()
O
method getValue()
O
method getValueListDelimiter()
O
method getValueNameDelimiter()
method hashCode()
S
method indexOfValue(value,valueName,valueListDelimiter,valueNameDelimiter)
O
method isNonRendering()
S
method of(other)
S
method of(attrName,value,valueListDelimiter,valueNameDelimiter)
S
method of(attrName)
S
method of(attrName,value)
S
method of(attrName,value,valueListDelimiter)
O
method removeValue(value)
O
method replaceValue(value)
O
method setValue(value)
O
method toMutable()
method toString()