Architecture Diagrams for /vsch/flexmark-java[edit]
Packages / Module flexmark-util / com.vladsch.flexmark.util.sequence / SequenceUtils

interface SequenceUtils

Class fields and methods
interface SequenceUtils
S
method blankLinesRemovedRanges(thizz,fromIndex,endIndex)
S
method blankLinesRemovedRanges(thizz)
S
method blankLinesRemovedRanges(thizz,fromIndex)
S
method blankLinesRemovedRanges(thizz,eolChars,fromIndex,endIndex)
S
method columnAtIndex(thizz,index)
S
method columnsToNextTabStop(column)
S
method compare(o1,o2)
S
method compare(o1,o2,ignoreCase)
S
method compare(o1,o2,ignoreCase,ignoreChars)
S
method compareReversed(o1,o2)
S
method containsAny(thizz,s,index)
S
method containsAny(thizz,s)
S
method containsAnyNot(thizz,s,fromIndex)
S
method containsAnyNot(thizz,s,fromIndex,endIndex)
S
method containsAnyNot(thizz,s)
S
method countLeading(thizz,chars,fromIndex)
S
method countLeading(thizz,chars,fromIndex,endIndex)
S
method countLeading(thizz,chars)
S
method countLeadingColumns(thizz,startColumn,chars)
S
method countLeadingNot(thizz,chars,fromIndex)
S
method countLeadingNot(thizz,chars)
S
method countLeadingNot(thizz,chars,startIndex,endIndex)
S
method countLeadingNotSpace(thizz,startIndex,endIndex)
S
method countLeadingNotSpace(thizz)
S
method countLeadingNotSpace(thizz,startIndex)
S
method countLeadingNotSpaceTab(thizz)
S
method countLeadingNotSpaceTab(thizz,startIndex,endIndex)
S
method countLeadingNotSpaceTab(thizz,startIndex)
S
method countLeadingNotWhitespace(thizz,startIndex,endIndex)
S
method countLeadingNotWhitespace(thizz,startIndex)
S
method countLeadingNotWhitespace(thizz)
S
method countLeadingSpace(thizz,startIndex,endIndex)
S
method countLeadingSpace(thizz)
S
method countLeadingSpace(thizz,startIndex)
S
method countLeadingSpaceTab(thizz)
S
method countLeadingSpaceTab(thizz,startIndex)
S
method countLeadingSpaceTab(thizz,startIndex,endIndex)
S
method countLeadingWhitespace(thizz)
S
method countLeadingWhitespace(thizz,startIndex)
S
method countLeadingWhitespace(thizz,startIndex,endIndex)
S
method countOfAny(thizz,chars)
S
method countOfAny(thizz,s,fromIndex,endIndex)
S
method countOfAny(thizz,chars,fromIndex)
S
method countOfAnyNot(thizz,chars,fromIndex,endIndex)
S
method countOfAnyNot(thizz,chars)
S
method countOfAnyNot(thizz,chars,fromIndex)
S
method countOfNotSpaceTab(thizz)
S
method countOfNotWhitespace(thizz)
S
method countOfSpaceTab(thizz)
S
method countOfWhitespace(thizz)
S
method countTrailing(thizz,chars)
S
method countTrailing(thizz,chars,fromIndex)
S
method countTrailing(thizz,chars,startIndex,fromIndex)
S
method countTrailingNot(thizz,chars)
S
method countTrailingNot(thizz,chars,fromIndex)
S
method countTrailingNot(thizz,chars,startIndex,endIndex)
S
method countTrailingNotSpace(thizz)
S
method countTrailingNotSpace(thizz,fromIndex)
S
method countTrailingNotSpace(thizz,startIndex,fromIndex)
S
method countTrailingNotSpaceTab(thizz,startIndex,fromIndex)
S
method countTrailingNotSpaceTab(thizz,fromIndex)
S
method countTrailingNotSpaceTab(thizz)
S
method countTrailingNotWhitespace(thizz,startIndex,fromIndex)
S
method countTrailingNotWhitespace(thizz)
S
method countTrailingNotWhitespace(thizz,fromIndex)
S
method countTrailingSpace(thizz,fromIndex)
S
method countTrailingSpace(thizz)
S
method countTrailingSpace(thizz,startIndex,fromIndex)
S
method countTrailingSpaceTab(thizz)
S
method countTrailingSpaceTab(thizz,startIndex,fromIndex)
S
method countTrailingSpaceTab(thizz,fromIndex)
S
method countTrailingWhitespace(thizz)
S
method countTrailingWhitespace(thizz,startIndex,fromIndex)
S
method countTrailingWhitespace(thizz,fromIndex)
S
method endOfDelimitedBy(thizz,s,index)
S
method endOfDelimitedByAny(thizz,s,index)
S
method endOfDelimitedByAnyNot(thizz,s,index)
S
method endOfLine(thizz,index)
S
method endOfLineAnyEOL(thizz,index)
S
method endsWith(thizz,chars)
S
method endsWith(thizz,suffix)
S
method endsWith(thizz,suffix,ignoreCase)
S
method endsWithAnyEOL(thizz)
S
method endsWithEOL(thizz)
S
method endsWithSpace(thizz)
S
method endsWithSpaceTab(thizz)
S
method endsWithWhitespace(thizz)
S
method eolEndLength(thizz,eolEnd)
S
method eolEndLength(thizz)
S
method eolEndRange(thizz,eolEnd)
S
method eolStartLength(thizz,eolStart)
S
method eolStartRange(thizz,eolStart)
S
method equals(thizz,o)
S
method expandTo(indices,length,step)
S
method firstChar(thizz)
S
method getVisibleSpacesMap()
S
method hashCode(thizz)
S
method indexOf(thizz,c,fromIndex)
S
method indexOf(thizz,s)
S
method indexOf(thizz,c,fromIndex,endIndex)
S
method indexOf(thizz,c)
S
method indexOf(thizz,s,fromIndex)
S
method indexOf(thizz,s,fromIndex,endIndex)
S
method indexOfAll(thizz,s)
S
method indexOfAny(thizz,s,fromIndex,endIndex)
S
method indexOfAny(thizz,s)
S
method indexOfAny(thizz,s,index)
S
method indexOfAnyNot(thizz,s,fromIndex,endIndex)
S
method indexOfAnyNot(thizz,s)
S
method indexOfAnyNot(thizz,s,fromIndex)
S
method indexOfNot(thizz,c,fromIndex,endIndex)
S
method indexOfNot(thizz,c,fromIndex)
S
method indexOfNot(thizz,c)
S
method isBlank(thizz)
S
method isEmpty(thizz)
S
method isNotBlank(thizz)
S
method isNotEmpty(thizz)
S
method isVisibleWhitespace(c)
S
method lastChar(thizz)
S
method lastIndexOf(thizz,c,fromIndex)
S
method lastIndexOf(thizz,s,fromIndex)
S
method lastIndexOf(thizz,c,startIndex,fromIndex)
S
method lastIndexOf(thizz,s,startIndex,fromIndex)
S
method lastIndexOf(thizz,c)
S
method lastIndexOf(thizz,s)
S
method lastIndexOfAny(thizz,s,startIndex,fromIndex)
S
method lastIndexOfAny(thizz,s,fromIndex)
S
method lastIndexOfAny(thizz,s)
S
method lastIndexOfAnyNot(thizz,s,fromIndex)
S
method lastIndexOfAnyNot(thizz,s)
S
method lastIndexOfAnyNot(thizz,s,startIndex,fromIndex)
S
method lastIndexOfNot(thizz,c,fromIndex)
S
method lastIndexOfNot(thizz,c)
S
method lastIndexOfNot(thizz,c,startIndex,fromIndex)
S
method leadingBlankLinesRange(thizz,startIndex)
S
method leadingBlankLinesRange(thizz,fromIndex,endIndex)
S
method leadingBlankLinesRange(thizz,eolChars,fromIndex,endIndex)
S
method leadingBlankLinesRange(thizz)
S
method lineColumnAtIndex(thizz,index)
S
method lineRangeAt(thizz,index)
S
method lineRangeAtAnyEOL(thizz,index)
S
method matchChars(thizz,chars)
S
method matchChars(thizz,chars,startIndex)
S
method matchChars(thizz,chars,ignoreCase)
S
method matchChars(thizz,chars,startIndex,ignoreCase)
S
method matchCharsIgnoreCase(thizz,chars)
S
method matchCharsIgnoreCase(thizz,chars,startIndex)
S
method matchCharsReversed(thizz,chars,endIndex,ignoreCase)
S
method matchCharsReversed(thizz,chars,endIndex)
S
method matchCharsReversedIgnoreCase(thizz,chars,endIndex)
S
method matchedCharCount(thizz,chars,startIndex,endIndex,fullMatchOnly,ignoreCase)
S
method matchedCharCount(thizz,chars,startIndex,endIndex)
S
method matchedCharCount(thizz,chars,startIndex,ignoreCase)
S
method matchedCharCount(thizz,chars,startIndex,endIndex,ignoreCase)
S
method matchedCharCount(thizz,chars,startIndex)
S
method matchedCharCountIgnoreCase(thizz,chars,startIndex)
S
method matchedCharCountIgnoreCase(thizz,chars,startIndex,endIndex)
S
method matchedCharCountReversed(thizz,chars,fromIndex)
S
method matchedCharCountReversed(thizz,chars,startIndex,fromIndex,ignoreCase)
S
method matchedCharCountReversed(thizz,chars,startIndex,fromIndex)
S
method matchedCharCountReversed(thizz,chars,fromIndex,ignoreCase)
S
method matchedCharCountReversedIgnoreCase(thizz,chars,startIndex,fromIndex)
S
method matchedCharCountReversedIgnoreCase(thizz,chars,fromIndex)
S
method matches(thizz,chars,ignoreCase)
S
method matches(thizz,chars)
S
method matchesIgnoreCase(thizz,chars)
S
method padEnd(thizz,length)
S
method padEnd(thizz,length,pad)
S
method padStart(thizz,length)
S
method padStart(thizz,length,pad)
S
method parseIntOrDefault(text,defaultValue,radix)
S
method parseIntOrDefault(text,defaultValue)
S
method parseIntOrNull(text,radix)
S
method parseIntOrNull(text)
S
method parseLongOrNull(text)
S
method parseLongOrNull(text,radix)
S
method parseNumberOrNull(text)
S
method parseNumberPrefixOrNull(text,suffixTester)
S
method parseUnsignedIntOrDefault(text,defaultValue)
S
method parseUnsignedIntOrDefault(text,defaultValue,radix)
S
method parseUnsignedIntOrNull(text)
S
method parseUnsignedIntOrNull(text,radix)
S
method safeCharAt(thizz,index)
S
method split(thizz,emptyArray,delimiter,limit,flags,trimChars)
S
method split(thizz,emptyArray,delimiter,limit,flags)
S
method split(thizz,emptyArray,delimiter,limit,includeDelims,trimChars)
S
method split(thizz,emptyArray,delimiter,includeDelims,trimChars)
S
method split(thizz,emptyArray,delimiter)
S
method splitEOL(thizz,emptyArray)
S
method splitEOL(thizz,emptyArray,includeDelims)
S
method splitList(thizz,delimiter,limit,flags,trimChars)
S
method splitList(thizz,delimiter,includeDelims,trimChars)
S
method splitList(thizz,delimiter,limit,includeDelims,trimChars)
S
method splitList(thizz,delimiter)
S
method splitList(thizz,delimiter,limit,flags)
S
method splitListEOL(thizz)
S
method splitListEOL(thizz,includeDelims,trimChars)
S
method splitListEOL(thizz,includeDelims)
S
method startOfDelimitedBy(thizz,s,index)
S
method startOfDelimitedByAny(thizz,s,index)
S
method startOfDelimitedByAnyNot(thizz,s,index)
S
method startOfLine(thizz,index)
S
method startOfLineAnyEOL(thizz,index)
S
method startsWith(thizz,chars)
S
method startsWith(thizz,prefix,ignoreCase)
S
method startsWith(thizz,prefix)
S
method startsWithAnyEOL(thizz)
S
method startsWithEOL(thizz)
S
method startsWithSpace(thizz)
S
method startsWithSpaceTab(thizz)
S
method startsWithWhitespace(thizz)
S
method subSequence(thizz,startIndex)
S
method subSequence(thizz,range)
S
method subSequenceAfter(thizz,range)
S
method subSequenceBefore(thizz,range)
S
method subSequenceBeforeAfter(thizz,range)
S
method toStringArray(sequences)
S
method toVisibleWhitespaceString(thizz)
S
method trailingBlankLinesRange(thizz,fromIndex)
S
method trailingBlankLinesRange(thizz,startIndex,fromIndex)
S
method trailingBlankLinesRange(thizz,eolChars,startIndex,fromIndex)
S
method trailingBlankLinesRange(thizz)
S
method trim(thizz,keep)
S
method trim(thizz,chars)
S
method trim(thizz,keep,chars)
S
method trim(thizz)
S
method trimEOL(thizz)
S
method trimEnd(thizz)
S
method trimEnd(thizz,chars)
S
method trimEnd(thizz,keep)
S
method trimEnd(thizz,keep,chars)
S
method trimEndRange(thizz)
S
method trimEndRange(thizz,chars)
S
method trimEndRange(thizz,keep)
S
method trimEndRange(thizz,keep,chars)
S
method trimLeadBlankLines(thizz)
S
method trimRange(thizz,chars)
S
method trimRange(thizz)
S
method trimRange(thizz,keep,chars)
S
method trimRange(thizz,keep)
S
method trimStart(thizz,chars)
S
method trimStart(thizz,keep,chars)
S
method trimStart(thizz)
S
method trimStart(thizz,keep)
S
method trimStartRange(thizz)
S
method trimStartRange(thizz,keep,chars)
S
method trimStartRange(thizz,keep)
S
method trimStartRange(thizz,chars)
S
method trimTailBlankLines(thizz)
S
method trimmed(thizz,keep,chars)
S
method trimmed(thizz,chars)
S
method trimmed(thizz)
S
method trimmed(thizz,keep)
S
method trimmedEOL(thizz)
S
method trimmedEnd(thizz,chars)
S
method trimmedEnd(thizz,keep)
S
method trimmedEnd(thizz)
S
method trimmedEnd(thizz,keep,chars)
S
method trimmedStart(thizz,keep,chars)
S
method trimmedStart(thizz,keep)
S
method trimmedStart(thizz)
S
method trimmedStart(thizz,chars)
S
method truncateTo(indices,length)
S
method validateIndex(index,length)
S
method validateIndexInclusiveEnd(index,length)
S
method validateStartEnd(startIndex,endIndex,length)
Equality comparison based on character content of this sequence, with q...
Parse number from text <p> Will parse 0x, 0b, octal if starts with 0, d...
Parse number from text <p> Will parse 0x, 0b, octal if starts with 0, d...
Get a portion of this sequence selected by range
Get a portion of this sequence after one selected by range
Get a portion of this sequence before one selected by range
Get a portions of this sequence before and after one selected by range